JA新しのつ/看板
shinashinotsu_kanban_a_201209.jpg

作成年月:2012/09